Actuele informatie

De lessen en coaching van MRT-Gorinchem worden gegeven in De Bogerd, W.de Vries Robbeweg 100, Gorinchem.

Scholen

MRT-Gorinchem verzorgt tevens diensten voor scholen en instellingen.

Groepsonderzoek

Een groepsonderzoek kan worden afgenomen bij de groepen 2 tot en met 8. De screening is een beknopt motorisch onderzoek, medical waarbij gekeken wordt naar de motorische en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast zal worden bekeken of de kinderen restverschijnselen van reflexen en asymmetrische bewegingspatronen hebben die belemmerend zijn voor de hand- oogcoördinatie en een negatieve invloed hebben op het schrijfproces.

Training van de fijne motoriek. ( Schrijftraining)

Dit trainingsprogramma is erop gericht om de ontwikkeling van de fijne motoriek te stimuleren. Tevens wordt aandacht geschonken aan de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen schrijven. Het schrijven zelf wordt niet getraind, shop wel de voorwaarden die nodig zijn om het goed te kunnen uitvoeren.

" Ik leer anders".

Tevens ben ik gecertificeerd coach voor de lesmethode " Ik leer anders" waarbij leerlingen die in beelden denken een werkwijze krijgen aangeleerd waarmee ze hun lesstof beter kunnen verwerken.

Lezingen

MRT-Gorinchem geeft lezingen op scholen en andere instellingen. Bewegen heeft effect op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen. Dit ontwikkelingsproces speelt een belangrijke rol in de klas en bij overige groepsprocessen op school.

Ook de samenhang tussen een motorische achterstand, gedragsproblematiek en problemen met rekenen, schrijven en taal wordt uitgebreid toegelicht.

Heeft uw school de MRT en Rots & Watertraining al opgenomen in het schoolbeleid?

 MRT-Gorinchem is al actief op de volgende basisscholen:

- CBS de Wegwijzer te Hoogblokland.

- Omnia College vmbo te Gorinchem.

- SBO de Akker te Werkendam.

- Wellantcollege vmbo.